miladbik.ir | میلاد بیک ویردیلو

درخواست الکترونیکی

اجرت المثل
اجرت المثل/ یک حق مالی است و زوجه تحت شرایطی مستحق آن است چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده وعرفاً برای آن کاراجرت باشد دادگاه حکم اجرت میدهد

اشتراک گذاری مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

اجرت المثل

میلاد بیک ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری اجرت المثل یک حق مالی برای زوجه است و زوجه تحت شرایط زیر مستحق دریافت آن می باشد.

به موجب تبصره ماده 336 قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده ( از قبیل پخت و پز ،شست و شو و نگهداری فرزاندان و پوشاک و …) وعرفاً برای آن کار اجرت باشد ،

به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

برای مطالبه اجرت المثل زوجه باید 2 نکته مهم را اثبات نماید :

اولاً زوجه باید اثبات نماید که به دستور شوهر این امور را انجام داده است و ثانیاً زوجه باید اثبات نماید که قصد انجام این امور به صورت رایگان را نداشته است .

در صورت اثبات این موارد دادگاه برای احراز میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناسی ارجاع می کند و کارشناس رسمی دادگستری میزان  آن را برای هر سال محاسبه و به دادگاه اعلام می کند .

برای مطالبه این خواسته زوجه باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواستی به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه خانواده کند و مدارکی از قبیل عقد نامه و شناسنامه را پیوست دادخواست نماید .

داگاه صالح برای رسیدگی به این خواسته داگاه خانواده محل اقامت زوج یا زوجه می باشد.

خواسته در این دادخواست عبارت است از : 1-مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ …… لغایت….. با جلب نظر کارشناس رسمی مقدم به علی الحساب ……     2- مطالبه کلیه خسارات دادرسی .

ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه رای قطعی محکومیت شوهر صادر گردد و شوهر استطاعت مالی پرداخت محکومیت اجرت را به صورت یک جا نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه نماید تا به صورت اقساطی مبلغ محکوم به را بپردازد.

میلاد بیکوردی لو وکیل پایه یک دادگستری.

"<yoastmark

مطالب بیشتر

حقوقی

قاعده تسلیط

سیستم های حقوقی حاکم بر دنیا برخی مالکیت خصوصی را مورد قبول قراداده اند و برخی اعتبار چندانی به مالکیت خصوصی قائل نیستند .ازتبعات پذیرش حق مالکیت خصوصی ، تکلیف حاکمیت بر حمایت از حق مالکیت اشخاص می باشد .قاعده تسلیط نیز زائیده دیدگاه پذیرش مالکیت خصوصی و در جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص ایجاد شده است .مفهوم قاعده تسلیط این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و نمی توان او را بدون مجوز شرعی و قانونی از تصرفات خود منع کرد.

تماس بگیرید

جهت مشاره و ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید