miladbik.ir | میلاد بیک ویردیلو

درخواست الکترونیکی

بطلان ، عدم نفوذ ، فسخ

اشتراک گذاری مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

بطلان ، عدم نفوذ ، فسخ

میلاد بیک ویردیلو _ تفاوت بطلان ، عدم نفوذ و فسخ قرارداد ها
میلاد بیک وردی ، وکیل پایه یک دادگستری

این اصطلاح های حقوقی معنایی متفاوت با تلقی عموم از آنها دارند
بطلان :
حالت عقدی است که وجود خارجی ندارد
به عبارتی اصلا عقدی موفق و نشده
لذا هیچ اثری ندارد
نقصی که موجب بطلان است هیچ گاه رفع نمی گردد
و هیچ گاه عقد باطل صحیح نخواهد شد
بنابراین عقدی که باطل باشد یعنی اینکه اساسا تشکیل نشده
به همین جهت فاقد اثر است و تعهدات ناشی از آن فاقد ضمانت اجرا می باشد.


لازم به ذکر است که عقد باطل را نمیتوان فسخ نمود
چرا که فسخ اساسا عقدی واقع نشده تا بتوان آن را فسخ نمود
و فسخ از آثار عقد صحیح است
عدم نفوذ :
درک این اصطلاح هرچند برای حقوقی ها چندان دشوار نیست لیکن شاید برای دیگران کمی دشوار باشد
عقد غیر نافذ نیز موجود ناقصی است و که درآن حالت فاقد اثر است
لیکن این عقد تشکیل شده ولی به جهت حالت بیمارگونه خود فاقد اثر می باشد
و اگر نقض آن بر طرف شود عقد نیر دارای اثر خواهد شد
مثال : شخص بدون حق مبادرت به فروش مال دیگری نموده این عقد غیر نافذ است و منوط به رضایت صاحب مال است
و چنانچه صاحب مال رضایت دهد عقد صحیح و داری اثر میشود و اگر رضایت ندهد عقد باطل خواهد بود
عقد غیر نافذ که نافذ میگردد اثری از تاریخ انعقاد دارد
و اثر آن محدود از تاریخ تنفیذ نیست .
قابلیت فسخ:
این عقد عقدی صحیح است ، واقع شده و داری اثر می باشد
نه باطل است و نه غیر نافذ
فقط در آن حق فسخ تحت شرایطی و با در مدت معین برای شخصی ور نظر گرفته شده
مادام که عقد فسخ نشده ضمان آور است
وقتی فسخ شد از روی فسخ فاقد اثر است .

میلاد بیک ویردیلو
عقد باطل ، عقد غیر نافذ ، عقد قابل فسخ
نوشته شده توسط میلاد بیک وردی
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل در کرج
کرج چهارراه طالقانی
۰۹۰۱۲۵۶۵۳۶۰

مطالب بیشتر

حقوقی

قاعده تسلیط

سیستم های حقوقی حاکم بر دنیا برخی مالکیت خصوصی را مورد قبول قراداده اند و برخی اعتبار چندانی به مالکیت خصوصی قائل نیستند .ازتبعات پذیرش حق مالکیت خصوصی ، تکلیف حاکمیت بر حمایت از حق مالکیت اشخاص می باشد .قاعده تسلیط نیز زائیده دیدگاه پذیرش مالکیت خصوصی و در جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص ایجاد شده است .مفهوم قاعده تسلیط این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و نمی توان او را بدون مجوز شرعی و قانونی از تصرفات خود منع کرد.

تماس بگیرید

جهت مشاره و ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید