miladbik.ir | میلاد بیک ویردیلو

درخواست الکترونیکی

اشتراک گذاری مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ثبت ازدواج

_ازدواج حتی بدون ثبت آن صحیح است و بدون ثبت ازدواج خللی به اعتبار عقد و یا خللی به رابطه زوجیت وارد نمی شود
لیکن با این وجود در ازدواج دائم مرد وظیفه ثبت ازدواج را دارد


به موجب قانون اگر مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند
ضمن الزام به ثبت واقعه
به پرداخت جزای نقدی درجه پنج
یا حبس تعزیری درجه هفت
محکوم می شود
این مجازات در مورد مردی که از ثبت
انفساخ نکاح
و اعلام بطلان نکاح
یا طلاق
استنکاف کند نیز مقرر است
از طرفی طبق قانون ثبت ازدواج موقت
در موارد زیر نیز لازم است
باردار شدن زوجه
توافق طرفین
شرط ضمن عقد
بنابراین علی رغم اینکه ازدواج عقد تشریفاتی
نیست
و برای تحقق ازدواج هیچ گونه تشریفاتی نیاز
نیست
و مطابق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود
و عدم ثبت آن موجب عدم تحقق آن نمی شود
لیکن به هر حال در موارد فوق مرد وظیفه ثبت آن را دارد

ذکر این مطلب خالی از فایده نیست که

به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوقی ثبت نکاح موقت نیز باید در تمام موارد آن الزامی باشد چراکه در غیر اینصورت اثبات ازدواج موقت بسیار سخت خواهد بود و موجب طرح دعاویی بسیاری در دادگاه خواهد بود

همچنین الزامی نبودن ثبت نکاح موقت در تمام موارد آن موجب آسیب و تزلزل به بنیان خانواده خواهد بود و نویسندگان حقوقی عقیده به الزامی شدن ثبت نکاح موقت را دارند

میلاد بیک ویردیلو بیک وردی
وکیل پایه یک دادگستری
کرج چهارراه طالقانی جنب اداره پست
۰۹۰۱۲۵۶۵۳۶۰

مطالب بیشتر

اخبار

بررسی طرح ساماندهی خدمت سربازی در مجلس

نماینده نجف آباد در مجلس آخرین روند بررسی طرح ساماندهی خدمت سربازی در مجلس را تشریح کرد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی

تماس بگیرید

جهت مشاره و ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید